18 mai 2024

ANUNŢ privind rezultatul final al concursului de recrutare organizat în perioada 14.12.2020 – 17.12.2020, pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcţiei publice vacante de execuţie, de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Registrul Agricol, din aparatul de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 36503 DIN 18.12.2020

 

 

 

ANUNŢ

 

privind rezultatul final, al concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante, de execuție, de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Registrul Agricol, din aparatul de specialitate al primarului

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs, comunică următorul rezultat final:

 

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Punctajul final Rezultatul final
1. 34577/02.12.2020 146,00 ADMIS

 

Afişat astăzi, 18.12.2020, ora  1030.

 

 

 

SECRETAR COMISIE CONCURS,

MIC MARIA

print