22 octombrie 2021

Anunt privind rezultatul final al concursului de recrutare organizat pentru ocuparea unei functii publice, apartinand aparatului de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAŞULUI  BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.13571 din 05.05.2020

 

ANUNŢ

privind rezultatul final al concursului de recrutare, organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere, de șef birou, clasa I, grad profesional I, in cadrul Biroului Derulare Proiecte cu Finantare Internatională

 

Comisia de concurs, constituită în baza Dispoziției nr. 238/11.03.2020, comunică următorul rezultat :

Nr.

crt.

Nr.înregistrare cerere candidat Punctaj

Proba           scrisa

Punctaj proba

interviu

Punctaj final  

Rezultat

final

1. 12443/14.04.2020 88,6 94,6 183,2 ADMIS

 

Afişat astăzi,  05.05.2020, ora   1438, la sediul si pe site-ul institutiei.

SECRETAR -COMISIE DE CONCURS,

Teliță Claudia

Print