2 decembrie 2022

Anunt privind rezultatul final al concursului de recrutare pentru ocuparea unei functii contractuale de executie din aparatul de specialitate al primarului

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.6521 din 18.02.2020

 

ANUNŢ

 privind rezultatul final al concursului organizat în vederea ocupării pe perioada determinata, a funcţiei contractuale vacante de execuţie, de consilier, treapta IA, in  cadrul Biroului Derulare Proiecte cu Finantare Internationala, apartinand aparatului de specialitate al primarului

 

Având în vedere prevederile art.31, alin.(3) din Regulamentul privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următorul rezultat final:

         4555/04.02.2020       – 93,75 puncte   ADMIS

In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs

Afişat astăzi 18.02.2020, ora  1230.

 

SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELITA CLAUDIA

print