12 iunie 2024

ANUNŢ- privind rezultatul final al concursului organizat în vederea ocupării funcţiilor contractuale  vacante de execuţie,de muncitor calificat- instalator, grad profesional I, în cadrul  Compartimentului A.D.P.P.,Constructii, din subordinea Consiliului Local Buhuși

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

19441 DIN 24.06.2019

ANUNŢ- privind rezultatul final al concursului organizat în vederea ocupării funcţiilor contractuale  vacante de execuţie,de muncitor calificat- instalator, grad profesional I, în cadrul  Compartimentului A.D.P.P.,Constructii, din subordinea Consiliului Local Buhuși

 

Având în vedere prevederile art.31, alin.(3) din Regulamentul privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Punctajul final Rezultatul final
1. IANAU CONSTANTIN   75,49 ADMIS
       
       
       

 

Afişat astăzi 24.06.2019, ora  1530.

 

SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELITA CLAUDIA

print