21 mai 2024

Anunt privind rezultatul final al concursului organizat , in vederea ocuparii functiilor contractuale vacante, din cadrul Serviciului Spatii verzi

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR.24903 din 14.08.2010

 

ANUNŢ 

 privind rezultatul final al concursului organizat în vederea ocupării funcţiilor contractuale  vacante de execuţie,de muncitor calificat,treapta I , muncitor calificat treapta II și muncitor necalificat, din cadrul Serviciului Spații verzi, Producerea Materialului Floricol, Activități de creștere a animalelor, din subordinea Consiliului Local Buhuși

 

Având în vedere prevederile art.31, alin.(3) din Regulamentul privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

MUNCITOR CALIFICAT I

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Punctajul final Rezultatul final
1. SAVIN EMIL   64,2 ADMIS

 

MUNCITOR NECALIFICAT

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Punctajul final Rezultatul final
1. BĂDIȚA ION IRINEL   74 ADMIS
       

 

Afişat astăzi 14.08.2019, ora  1230.

SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELITA CLAUDIA

print