6 December 2023

Anunț privind rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea a două funcții contractuale de execuție vacante, de servant pompier, în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR.10043 DIN 14.03.2023

ANUNŢ

 privind rezultatul final al concursului organizat în vederea ocupării a două funcţiei contractuale vacante de execuţie, de servant pompier, în cadrul Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, din subordinea Consiliului Local Buhusi

Comisia de concurs constituită în baza Dispoziției nr.139/14.02.2023, comunică următorul rezultat final :

Nr. crt. Numărul/data cererii candidatului Punctaj obținut la proba scrisă Punctaj obținut la proba interviu Punctaj final Rezultatul final
1. 7380/24.02.2023 83,30 78,00 80,67 ADMIS
  În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.  
          Afișat astăzi, 14.03.2023, ora 1200, la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primăriei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri-posturi-disponibile.  
                                     
Secretar Comisie concurs,
Consilier superior, Mic Maria    
print