23 iunie 2024

Anunt privind rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea functiei contractuale de îngrijitor

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.26455 din 10.09.2020

ANUNŢ

privind rezultatul final al concursului organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de execuţie, de  îngrijitor în cadrul Complexului de Servicii Comunitare – D.A.S., din subordinea Consiliului Local Buhusi

Comisia de concurs, constituită în baza Dispozitiei nr. 562/10.08.2020, comunică următorul rezultat final:

Nr.

Crt.

Nr. înregistrare cerere candidat

Punctaj obţinut la

proba scrisă

Punctaj obţinut la

interviu

Punctaj final

(2 + 3)

Rezultat

final

 

1. 24336/25.08.2020      85,66      84,66 170,32 ADMIS

 

In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Afișat astăzi, 10.09.2020, ora-12.00, la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri.

SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELITA CLAUDIA

print