21 mai 2024

Anunț privind rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a funcției contractuale de execuție, vacantă de conducător autospecială, din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuși

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR.5147 DIN  09.02.2023

ANUNŢ

 privind rezultatul final al concursului organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de execuţie, de conducător autospecială, în cadrul Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgenta, din subordinea Consiliului Local Buhuși

Comisia de concurs constituită în baza Dispoziției nr.47/10.01.2023, comunică următorul rezultat final :

Nr. crt. Numărul/data cererii candidatului Punctaj obținut la proba scrisă Punctaj obținut la proba interviu Punctaj final Rezultatul final
1. 1652/16.01.2023 73,30 76,66 74,98 ADMIS
           În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.  
          Afișat astăzi, 09.02.2023, ora 1230, la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primăriei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri-posturi-disponibile.                                      


Secretar Comisie concurs,
Consilier superior, Mic Maria    

print