21 iunie 2024

ANUNT privind rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea unei functiei contractuale vacante

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr. 1177 din 14.01.2020

 

ANUNŢ

 privind rezultatul final al concursului organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale  vacante de execuţie, de asistent medical principal, din cadrul Serviciului Asistenta Medicala desfasurata in institutiile de invatamant, din subordinea Directiei de Asistenta Sociala Buhuși

 

Având în vedere prevederile art.31, alin.(3) din Regulamentul privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următorul rezultat final:

 

        UNGUREANU DIANA CORNELIA       – 91,66     – ADMIS

 

Afişat astăzi 14.01.2020,  ora  1500.

 

SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELITA CLAUDIA

print