1 martie 2024

Anunt privind rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea unei functii contractuale

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.2495 din 21.01.2019

 

ANUNŢ

 privind rezultatul final al concursului organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale  vacante de execuţie, de agent de pază în cadrul Compartimentului Ordine publică , aparținând Serv. Politie locală Buhuși

 

Având în vedere prevederile art.31, alin.(3) din Regulamentul privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

     Nu s-a calificat niciun candidat .

Afişat astăzi 21.01.2020, ora  1430.

 

 

                                                    SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELITA CLAUDIA

print