8 august 2022

Anunt privind rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea unor functii contractuale de executiei din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR.  8649 din 07.03.2022

ANUNŢ

privind rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unor funcţii contractuale de execuţie vacante, din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhusi

Având în vedere prevederile art.31, alin.(3) din Regulamentulprivind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

     Functia : sofer, treapta profesionala I,  în cadrul Serv. Spatii verzi,

Nr. crt.Numarul de inregistrare al dosaruluiPunctajul obținut la proba scrisaPunctajul    interviuluiPunctaj finalRezultat final
1.5224/08.02.2022 69  puncte   89 puncte79 puncteADMIS
2.5527/09.02.2022 94  puncte 57, 33 puncte75,66 puncteRESPINS

     Functia :masinist (ifronist, buldoexcavatorist), treapta profesionala I,  în cadrul Serv. A.D.P.P. – Comp. A.D.P.P., Constructii

Nr. crt.Numarul de inregistrare al dosaruluiPunctajul obținut la proba scrisaPunctajul    interviuluiPunctaj finalRezultat final
1.6125/15.02.202271 puncte 80 puncte75,50 puncteADMIS

Afișat astăzi, 07.03.2022, ora 08.30,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri-posturi-disponibile

SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

Print