1 martie 2024

Anunț privind rezultatul final al examenului de promovare în clasă, a personalului contractual

 PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE EXAMEN

NR. 26217 DIN 18.08.2021

                                                                                     ANUNŢ

  privind rezultatul final al examenului de promovare într-o funcție contractuală cu nivel de studii superioare din Compartimentului Prevenire și Combaterea sărăciei, Direcția de Asistență Socială, aflat în subordinea Consiliului Local Buhuși

            Având în vedere prevederile art.59, alin.(6) din Regulamentul privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de examen comunică următoarele rezultate finale:

 

Nr.

crt.

Numărul/data înregistrării cererii

Punctajul final

Rezultatul final

1.

24561/05.08.2021

65,00

ADMIS

  Afişat astăzi 18.08.2021, ora  1430.

 

               SECRETAR COMISIE EXAMINARE

                      MIC MARIA

print