21 mai 2024

Anunt privind rezultatul final al examenului de promovare in clasa

PRIMĂRIA ORAŞ BUHUŞI

COMISIA DE EXAMINARE

Nr.24918 din 31.08.2020

 

ANUNŢ

privind rezultatul final al examenul de promovare în clasă,dintr-o functie publică de nivel inferior, într-o functie publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Comp.Intern de Prevenire, Protectia Muncii și Arhivare, apartinând aparatului de specialitate al primarului orasului Buhusi

 

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare comunică următorul rezultat final:

 

Nr.

crt.

Nr de inregistrare al dosarului

candidatului

Funcţia publică deţinută Functia in care a promovat Punctaj final Rezultatul final
1. 23459/14.08.2020

 

Referent,

clasa III,

grad prof. superior

Consilier, clasa I, grad prof. asistent 184,33 ADMIS

 

Afişat astăzi, 31.08.2020, ora 1000.

 

SECRETAR COMISIE,

Teliță Claudia

 

print