18 mai 2024

Anunț privind rezultatul final al examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuși

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR.15464 DIN 25.04.2023

ANUNŢ

 privind rezultatul final al examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare celei deținute de personalul contractual din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuși

Comisia de concurs constituită în baza Dispoziției nr.277/04.04.2023, comunică următorul rezultat final :

Nr. crt. Numărul/data cererii candidatului Punctaj final Rezultatul final
1. 13733/10.04.2023 65,00 ADMIS
2. 13841/10.04.2023 89,00 ADMIS
3. 13735/10.04.2023 85,00 ADMIS
În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.  
Afișat astăzi, 25.04.2023, ora 1300, la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primăriei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri-posturi-disponibile.
                                     
Secretar Comisie concurs,
Consilier superior, Mic Maria    

print