22 mai 2024

Anunț privind rezultatul final al examenului de promovare într-o funcție superioara celei deținute

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE EXAMINARE

NR. 13321 DIN 20.04.2021

 

ANUNŢ

 privind rezultatul final al examenul de promovare în grad imediat superior celui deținut respectiv, consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Registrul agricol din aparatul de specialitate al primarului orașului Buhuși.

 

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare comunică următorul rezultat final:

 

Nr.

crt.

Nr. de înregistrare al dosarului Punctajul probei scrise Punctajul obținut la interviu Punctaj final

(2+3)

Rezultat final
  1 2 3 4 5
1. 11509/07.04.2021 86,00 90,00 176,00 ADMIS

 

           Notă: În conformitate cu prevederile Legii nr.363/2018 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente […], precum și libera circulație a acestor date, rezultatele la selecția dosarelor, la proba scrisa, interviu și rezultatele finale, se afișează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Afişat astăzi  20.04.2021, ora .1545, la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primăriei,  respectiv-https://www.primariabuhusi.ro/

 

      SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

Mic Maria

print