22 mai 2024

Anunt privind rezultatul final al examenului de promovare intr-o functie superioara celei detinute

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

  COMISIA DE EXAMINARE

  Nr.  9384 din 18.03.2021

 

CENTRALIZATOR  NOMINAL

privind punctajul final, obţinut la examenul organizat în vederea promovarii într-o functie publica de executie, de consilier, clasa I, grad profesional principal, in cadrul Comp. Achizitii Publice, aparținând aparatului de specialitate al primarului orasului Buhusi

 

 

 

Nr.

Crt.

Nr.de înregistrare al dosarului Punctaj obţinut la

proba scrisă

Punctaj obţinut la

interviu

Punctaj final

(2 + 3)

Rezultat

final

 

  1 2 3 4 5
1. 6394/19.02.2021 76,83 97,66 174,49 ADMIS

 

 

 

Notă: In conformitate cu prevederile Legii nr.363/2018 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente […], precum si libera circulatie a acestor date, rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Afişat astăzi  18.03.2021, ora .14.50, la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv-https://www.primariabuhusi.ro/

 

SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

TELIȚĂ CLAUDIA

 

 

 

print