22 mai 2024

Anunț privind rezultatul final al examenului organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de polițist local, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Protecția și Ocrotirea Mediului Înconjurător din cadrul aparatului de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE EXAMINARE

NR.27282 DIN 21.07.2023

ANUNŢ

privind rezultatul final al examenului organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacante de execuție, de polițist local, clasa I, grad profesional debutant  – Compartiment Protecţia și Ocrotirea Mediului Înconjurător, Serviciul Poliția Locală din aparatul de specialitate al primarului

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare comunică următorul rezultat final:

Nr. crt.Nr. de înregistrare al dosaruluiPunctajul probei scrisePunctajul obținut la interviuPunctaj final (2+3)Rezultat final
 12345
1.24146/30.06.202378,0085,00163,00ADMIS

Notă: În conformitate cu prevederile Legii nr.363/2018 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente […], precum și libera circulație a acestor date, rezultatele la selecția dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afișează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

         Afişat astăzi  21.07.2023, ora .1230, la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primăriei,  respectiv-https://www.primariabuhusi.ro/

      SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

   Consilier superior, Mic Maria

print