27 September 2023

Anunț privind rezultatul final la concursul de promovare organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere, de șef serviciu – Serviciul Impozite și Taxe

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 42433 DIN 30.12.2020

ANUNŢ

privind rezultatul final la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere de șef serviciu, grad profesional I  – Serviciul Impozite și taxe din cadrul Direcției Buget, Finanțe, Contabilitate din aparatul de specialitate al primarului

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concursFuncția publică de conducere  pentru care se candideazăPunctajul obținut la proba scrisăPunctajul  obținut la proba interviuPunctaj finalRezultatul probei scrise
1.40603/14.12.2021șef serviciu73,4088,60162,00ADMIS

Afişat astăzi, 30.12.2021, ora  1200.

Secretar comisie examinare:

MIC MARIA, consilier superior

print