20 aprilie 2024

Anunț privind rezultatul final la examenul de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE EXAMINARE

Nr. 20399 DIN 14.07.2020

 

 

ANUNŢ

 

privind rezultatul final al examenului de promovare în grad imediat superior celui deținut respectiv consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Constatare, Impunere și Încasare Debite și Salubritate – Serviciul Impozite și taxe și polițist local, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Ordine publică  – Serviciul poliția locală din aparatul de specialitate al primarului orașului Buhuși.

 

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare comunică următorul rezultat final:

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Punctajul probei scrise Punctajul obținut la interviu Punctaj final

(2+3)

Rezultat final
  1 2 3 4 5
1. FERCU IONEL SORIN 83,33 93,00 176,33 ADMIS
2. ȚURCAN PETRUȚA 88,16 95,00 183,16 ADMIS

 

 

 

Afişat astăzi,  14.07.2020, ora 1430.

 

 

 

 

 

 

 

      SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

Mic Maria

print