12 iunie 2024

ANUNŢ privind rezultatul final la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut

 

PRIMĂRIA ORAŞ BUHUŞI

COMISIA DE EXAMINARE

18460 DIN 13.06.2019

     ANUNŢ

privind rezultatul final

la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut

 

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare comunică următorul rezultat final:

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Funcţia publică deţinută Punctaj final Rezultatul final
1. BLAJ ANGELA Consilier principal 187 ADMIS
2. ABABEI CONSTANTIN Consilier principal 188.33 ADMIS

 

Afişat astăzi,  13 .06.2019, ora 1545.

 

 

      SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

Teliță Claudia

 

print