1 martie 2024

Anunț privind rezultatul final la examenul de promovare într-o funcție publică cu grad profesional imediat superior celui deținut din aparatul de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE EXAMINARE

NR. 43700 DIN 28.11.2022

ANUNŢ

privind rezultatul final al examenul de promovare în grad imediat superior celui deținut respectiv de  polițist local, clasa III, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Ordine Publică, Serviciul Poliția Locală din aparatul de specialitate al primarului

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare comunică următorul rezultat final:

Nr. crt.Nr. de înregistrare al dosaruluiPunctajul probei scrisePunctajul obținut la interviuPunctaj final (2+3)Rezultat final
 12345
1.38077/31.10.202276,3389,00165,33ADMIS

Notă: In conformitate cu prevederile Legii nr.363/2018 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente […], precum și libera circulație a acestor date, rezultatele la selecția dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afișează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

         Afişat astăzi  28.11.2022, ora .1300, la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primăriei,  respectiv-https://www.primariabuhusi.ro/

     

SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

Consilier superior, Mic Maria

print