23 iunie 2024

Anunț privind rezultatul final la examenul de promovare într-o funcție publică cu grad profesional imediat superior celui deținut din subordinea Consiliului Local Buhuși

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE EXAMINARE

NR.44925 DIN 07.12.2022

ANUNŢ

privind rezultatul final al examenul de promovare în grad imediat superior celui deținut respectiv de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului de Evidență a Persoanelor,  aflat în  subordinea Consiliului Local Buhuși.

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare comunică următorul rezultat final:

Nr. crt.Nr. de înregistrare al dosaruluiPunctajul probei scrisePunctajul obținut la interviuPunctaj final (2+3)Rezultat final
 12345
1.39283/08.11.202274,3387,66161,99ADMIS

Notă: In conformitate cu prevederile Legii nr.363/2018 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente […], precum și libera circulație a acestor date, rezultatele la selecția dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afișează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

            Afişat astăzi  07.12.2022, ora .0900, la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei,  respectiv-https://www.primariabuhusi.ro/

      SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

Consilier superior, Mic Maria

print