2 December 2023

Anunt privind rezultatul final

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.2481 din 21.01.2020

 

ANUNŢ 

 privind rezultatul final al concursului organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale  vacante de execuţie, de muncitor calificat, treapta II, in  cadrul Serv. Spatii verzi din subordinea Consiliului Local Buhusi

Având în vedere prevederile art.31, alin.(3) din Regulamentul privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

  Nu s-a calificat niciun candidat .

 

Afişat astăzi 21.01.2020, ora  1430.

 

                                                       SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELITA CLAUDIA

print