23 iunie 2024

ANUNȚ privind rezultatul final la examenul de promovare într-o funcție contractuală cu nivel de studii superioare

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE EXAMEN

NR. 25020 DIN 31.08.2020

 

ANUNŢ

  privind rezultatul final al examenului de promovare într-o funcție contractuală cu nivel de studii superioare din cadrul Bibliotecii orășenești “GEORGE BACOVIA”,

aflată în subordinea Consiliului Local Buhuși,

 

 

Având în vedere prevederile art.45, alin.(6) din Regulamentul privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de examen comunică următoarele rezultate finale:

 

 

Nr.

crt.

Numărul/data înregistrării cererii Punctajul final Rezultatul final
1. 23761/18.08.2020  79,00 ADMIS

 

 

Afişat astăzi 31.08.2020, ora  1400.

   

              SECRETAR COMISIE EXAMEN,

              MIC MARIA

print