29 September 2023

Anunt privind rezultatul interviului

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

8954 din 05.03.2020

 

 

ANUNŢ

privind rezultatul interviului sustinut in data de 05.03.3030, in cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacanta, de agent de pază, în cadrul Comp. Ordine Publică – Serv. Politie Locală, apartinand aparatului de specialitate al primarului

 

Comisia de concurs constituita in baza Dispozitiei nr. 178/14.02.2020, comunică următorul rezultat al interviului:

Nr.

crt.

Numarul/data cererii candidatului Punctajul obținut la interviu Rezultatul interviului
1. 6871/21.02.2020 87 ADMIS
 

In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

În conformitate cu art.31 din H.G. R.nr.286/2011,candidatul nemulțumit poate depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba scrisa, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Afișat astăzi, 05.03.2020, ora 11.00,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri-posturi-disponibile

 

 

 

                                               SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

print