18 mai 2024

Anunt privind rezultatul interviului

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.11451 din 02.04.2020

 

ANUNŢ

privind rezultatul interviului sustinut in cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante, de conducător autospecială, din cadrul  Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, din subordinea Consiliului Local Buhuși 

Comisia de concurs, constituită în baza Dispozitiei nr. 229/06.03.2020, comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr.

crt.

Numarul de inregistrare al cererilor

candidaților

Punctajul obținut la interviu Rezultatul interviului
1. 9846/12.03.2020 84,66 ADMIS

 

 

In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

În conformitate cu art.31 din H.G. R.nr.286/2011,candidații nemulțumiți pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba interviu, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Afișat astăzi, 02.04.2020, ora  11.00,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri-posturi-disponibile

 

 

 

                                                     SECRETAR COMISIE CONCURS,

                                                             TELIȚĂ CLAUDIA

 

 

 

 

print