21 februarie 2024

Anunt privind rezultatul interviului

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.26192 din 09.09.2020

ANUNŢ

privind rezultatul interviului sustinut in cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie, vacante, de îngrijitor, din cadrul D.A.S. – Complexul de Servicii Comunitare, din subordinea Consiliului Local Buhuși

 

Comisia de concurs, constituită în baza Dispozitiei nr. 562/10.08.2020, comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr.

crt.

Numarul de inregistrare al cererii

candidatului

Punctajul obținut la interviu

Rezultatul interviului

1. 24336/25.08.2020

84,66

ADMIS

 

 

In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

În conformitate cu art.31 din H.G. R.nr.286/2011, candidații nemulțumiți pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba interviu, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Afișat astăzi, 09.09.2020, ora. 12.00, la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri.

SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

print