20 aprilie 2024

Anunt privind rezultatul interviului din cadrul concursului de promovare in grad imediat superior celui detinut

 

PRIMĂRIA ORAŞ BUHUŞI

COMISIA DE EXAMINARE

Nr.36523 din 21.11.2019

ANUNŢ

privind rezultatul interviului la concursul de promovare din functia de consilier de achizitii, clasa I, grad profesional principal în funcția publica de consilier de achizitii, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Achiziții Publice, din aparatul de specialitate al primarului orașului Buhuși

 

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare comunică rezultatul interviului:

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Punctajul interviului Rezultatul interviului
1. IONESCU CAMELIA EROMANGA  

89,66

ADMIS

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatii nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor la proba scrisa, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Afişat astăzi  21.11.2019, ora .14.00.

 

SECRETAR COMISIE ,

TELIȚĂ CLAUDIA

 

print