29 September 2023

ANUNT privind rezultatul interviului la concursul de promovare în functia de conducere, de director executiv

 

PRIMĂRIA ORAŞ BUHUŞI

COMISIA DE EXAMINARE

Nr.27117 din 06.09.2019

 

                                                                                          ANUNT

privind rezultatul interviului la concursul de promovare în functia de conducere,

de director executiv în cadrul Directiei Buget, Finante, Contabilitate

 

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare comunică rezultatul interviului:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Funcţia publică deţinută Punctajul interviului Rezultatul interviului
1. PAHONCEA CARMEN GABRIELA consilier principal

 

 

98

ADMIS

 

Afişat astăzi   06.09.2019, ora 13.30.

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

cons. sup.TELIȚĂ CLAUDIA

 

 

 

 

print