29 September 2023

ANUNŢ privind rezultatul interviului , la concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie, de politisti locali din cadrul Serviciului Politie locală-

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.30606 din 03.10.2019

 

ANUNŢ

privind rezultatul interviului , la concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie,

 de politisti locali din cadrul Serviciului Politie locală-

 Compartiment Ordine publică

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs, comunică rezultatele interviului:

POLITIST LOCAL , CLASA III,

GRAD PROFESIONAL ASISTENT

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Punctajul interviului Rezultatul interviului
1. BUTURAȘ  ANDREEA  

89,33

ADMIS
2. ANDREI ADINA ELENA 82,66 ADMIS
3. SOLOMON ALEXANDRU 82 ADMIS
4. URSARIU CONSTANTIN 77,66 ADMIS

 

POLITIST LOCAL , CLASA III,

GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Punctajul interviului Rezultatul interviului
1. MACOVEI CĂTĂLIN DUMITRU 93 ADMIS
2. TESLARIU  PAUL 73 ADMIS

 

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatii nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor interviului, la sediul Primariei orasului Buhusi, din str.Republicii, nr.5.

Afişat astăzi  03.10.2019, ora   1530

 

 

SECRETAR COMISIE DE CONCURS,

cons. TELIȚĂ CLAUDIA

print