18 mai 2024

Anunț privind rezultatul interviului la examenul de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAŞ BUHUŞI

COMISIA DE EXAMINARE

NR.20170 din 13.07.2020

 

 

ANUNŢ

 

privind rezultatul interviului la examenul de promovare în grad imediat superior celui deținut respectiv, consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Constatare, Impunere și Încasare Debite și Salubritate – Serviciul Impozite și Taxe și polițist local, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Ordine publică – Serviciul Poliția locală din aparatul de specialitate al primarului

 

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare comunică rezultatul interviului:

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Punctajul interviului Rezultatul interviului
1. FERCU IONEL SORIN  

93,00

ADMIS
2. ȚURCAN PETRUȚA 95,00 ADMIS

 

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor la proba scrisa, la sediul Primăriei orașului Buhuși.

 

Afişat astăzi  13.07.2020, ora .1400.

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

Cons. Mic Maria

print