18 mai 2024

ANUNŢ- privind rezultatul interviului la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut

PRIMĂRIA ORAŞ BUHUŞI

COMISIA DE EXAMINARE

18299 DIN 12.06.2019

 

ANUNŢ

privind rezultatul interviului ,la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare comunică rezultatul interviului:

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Funcţia publică deţinută Punctajul interviului Rezultatul interviului
1. BLAJ ANGELA consilier principal

Comp.Control Comercial

100 ADMIS
2. ABABEI CONSTANTIN Consilier principal

Comp. Stare Civila – S.P.C.L.E.P.

98.33 ADMIS

 

Afişat astăzi 12.06.2019, ora 15.45.

 

SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

TELIȚĂ CLAUDIA

print