21 mai 2024

  ANUNŢ  privind rezultatul interviului sustinut in cadrul concursului de promovare in funcţia contractuala de execuţie, de inspector de specialitate, grad profesional II, din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuși

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

28917 din 20.09.2019

 

ANUNŢ 

privind rezultatul interviului sustinut in cadrul concursului de promovare in funcţia contractuala de execuţie, de inspector de specialitate, grad profesional II, din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuși

 

Având în vedere prevederile art.31, alin.(3) din Regulamentul privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

ADMINISTRATIA PIETEI SI TARGURILOR

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Punctajul obținut la interviu Rezultatul interviului
1. IAMANDI FLORENTINA 94,3 ADMIS

 

ADMINISTRATIA CIMITIRULUI

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Punctajul obținut la interviu Rezultatul interviului
1. GLODEAN GRIGORE 94,3 ADMIS
       
       
   

Afişat astăzi 20.09.2019, ora 1245.

 

   
       

 

SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

print