18 mai 2024

     ANUNT privind rezultatul interviului sustinut in cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante, de muncitor calificat- instalator, grad profesional I, în cadrul  Compartimentului A.D.P.P.,Constructii, din subordinea Consiliului Local Buhuși

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

19218 din 21.06.2019

 

 

ANUNT

privind rezultatul interviului sustinut in cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante, de muncitor calificat- instalator, grad profesional I, în cadrul  Compartimentului A.D.P.P.,Constructii, din subordinea Consiliului Local Buhuși

 

Având în vedere prevederile art.31, alin.(3) din Regulamentul privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Punctajul obținut la interviu Rezultatul interviului
1. IANĂU CONSTANTIN 75,33 ADMIS
       
       
   

 

Afişat astăzi 21.06.2019, ora  1100.

 

   
       

 

 SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

 

 

print