24 octombrie 2021

   ANUNŢ privind rezultatul interviului sustinut in cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante, de muncitor calificat, treapta I și muncitor necalificat, din cadrul  Serviciului Spații verzi, Producerea Materialului Floricol, Activități de creștere a animalelor, din subordinea Consiliului Local Buhuși

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

 

 

ANUNŢ

privind rezultatul interviului sustinut in cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante, de muncitor calificat, treapta I și muncitor necalificat, din cadrul  Serviciului Spații verzi, Producerea Materialului Floricol, Activități de creștere a animalelor, din subordinea Consiliului Local Buhuși

 

Având în vedere prevederile art.31, alin.(3) din Regulamentul privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

MUNCITOR CALIFICAT I

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Punctajul obținut la interviu Rezultatul interviului
1. SAVIN EMIL 77,6 ADMIS

 

MUNCITOR NECALIFICAT

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Punctajul obținut la interviu Rezultatul interviului
1. BĂDIȚĂ ION IRINEL   79 ADMIS
       
       
   

Afişat astăzi 13.08.2019, ora  1100.

 

   
       

 

 SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

Print