12 iunie 2024

Anunt privind rezultatul probei de evaluare a aptitudinilor fizice

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.   6484 din 18.02.2020

 

ANUNŢ

privind rezultatul probei de evaluare a aptitudinilor fizice ale candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale vacante, de servant pompier în cadrul S.V.S.U. din subordinea Consiliului Local Buhusi.

 

Având în vedere prevederile art.20 din H.G.R. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs, comunică următorul rezultat, în urma selecției dosarelor, depuse de candidați, în vederea participării la concursul pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale, vacante, de servant pompier:

Nr.

crt.

 

 

Numarul de inregistrare al cererii

 

Rezultatul evaluarii fizice

1. 4697/05.02.2020 ADMIS
2. 4859/07.02.2020 ADMIS
3. 5112/10.02.2020 ADMIS

 

In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Candidații nemulțumiți pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, conform art.31 din H.G. nr.286/2011, modificată și completată ulterior.

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisa în data de 21.02.2020, ora 1000 .

Afișat astăzi, 18.02.2020, ora 11.30,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri.

 

SECRETAR COMISIE CONCURS,

         TELIȚĂ CLAUDIA

print