6 December 2023

Anunt privind rezultatul probei – interviu

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR.  20668 din  16.06.2022

ANUNŢ

privind rezultatul probei interviu,la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante, de executie, de consilier, clasa I, grad profesional  superior, in cadrul Serviciului Impozite si taxe

Comisia de concurs, constituită în baza Dispozitiei nr.283/19.04.2022, comunică următorul rezultat ale probei interviu:

Nr. crt.Nr. de înregistrare al cererii candidațilorPunctajul probei interviuRezultatul Probei interviu
1.15398/02.05.202237,17RESPINS

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatii nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor la proba interviu, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Afişat astăzi  16 .06.2022, ora 1230,  la sediul si pe site-ul institutiei.

SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

Cons. Sup.TELIȚĂ CLAUDIA

print