20 aprilie 2024

Anunț privind rezultatul probei interviu a candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a două funcții contractuale de execuție vacante, de servant pompier, în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 9853 DIN  13.03.2023

ANUNŢ

privind rezultatul interviului susținut în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante, de servant pompier în cadrul  Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, din subordinea Consiliului Local Buhuși

Comisia de concurs, constituită în baza Dispozitiei nr. 139/14.02.2023, comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt. Numărul de înregistrare al cererilor candidaților Punctajul obținut la interviu Rezultatul interviului
1. 7380/24.02.2023 78,00 ADMIS  

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba interviu, la sediul Primăriei orașului Buhui, conform art.53 din H.G. nr.1336/2022.

Afișat astăzi, 13.03.2023, ora  1400,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primăriei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri-posturi-disponibile

 SECRETAR COMISIE CONCURS,

Consilier superior, Mic Maria

print