2 aprilie 2020

Anunt privind rezultatul probei-interviu al concursului organizat pentru ocuparea unei functii contractuale vacante, din subordinea Consiliului Local Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.10204 din 16.03.2020

 

ANUNŢ 

privind rezultatul interviului susținut în data de 16.03.2020, in cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacante, de director al Clubului Sportiv Orașenesc Buhuși, din subordinea Consiliului Local Buhuși

 

Comisia de concurs, constituită în baza Dispozitiei nr.184/24.02.2020, comunică următorul rezultat al interviului, sustinut in baza cererii nr.10203/16.03.2020:

 

Nr.

crt.

Numărul/data înregistrării cererii candidatului Punctajul obținut la interviu Rezultatul interviului
1. 9111/06.03.2020 89,33 ADMIS

 

In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Promovarea probei –interviu : obtinerea unui punctaj de minimum 70 puncte.

În conformitate cu art.31 din H.G. R.nr.286/2011,candidații nemulțumiți pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba -inteviu, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Afișat astăzi, 16.03.2020, ora 14.00,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei.

 SECRETAR COMISIE CONCURS,

Telita Claudia

Print