1 martie 2024

Anunt privind rezultatul probei – interviu , din cadrul concursului organizat pentru ocuparea functiei publice de consilier, in cadrul Serv. Impozite si taxe

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.31670 din 14.10.2019

 

ANUNŢ

privind rezultatul probei- interviu, a concursului de recrutare organizat in vederea ocuparii funcţiei publice vacante, de executie, de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Impozite si taxe-Compartiment Constatare, Impunere si Incasare Debite si Salubritate din aparatul de specialitate al primarului orasului Buhusi

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs, comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
1. BÂRGĂOANU BURUIANĂ ANDRA MARIA 95,33 ADMIS

 

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatii nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor la proba interviu , la sediul Primariei orasului Buhusi.

Afişat astăzi 14.10.2019, ora   1430, la sediul si pe site-ul  institutiei.

 

SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

Cons. Sup.TELIȚĂ CLAUDIA

 

 

 

 

print