12 iunie 2024

Anunț privind rezultatul probei – interviu din cadrul examenului de promovare într-o funcție superioara celei deținute

PRIMĂRIA ORAŞ BUHUŞI

COMISIA DE EXAMINARE

NR. 13157 DIN 19.04.2021

  

ANUNŢ

 

privind rezultatul interviului la examenul de promovare în grad imediat superior celui deținut respectiv, consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Registrul agricol, din aparatul de specialitate al primarului

 

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare și cererea nr. 13125/19.04.2021 a candidatului, comisia de examinare comunică rezultatul interviului:

 

Nr.

crt.

Numărul de înregistrare al dosarului candidatului Punctajul interviului Rezultatul interviului
1. 11509/07.04.2021  

90,00

ADMIS

 

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor la proba scrisa, la sediul Primăriei orașului Buhuși.

       Notă: În conformitate cu prevederile Legii nr.363/2018 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente […], precum și libera circulație a acestor date, rezultatele la selecția dosarelor, la proba scrisa, interviu și rezultatele finale, se afișează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Afişat astăzi  19.04.2021, ora .1530, la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primăriei, respectiv-https://www.primariabuhusi.ro/

 

SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

Cons. Mic Maria

print