22 mai 2024

ANUNŢ privind rezultatul probei interviu la concursul organizat în perioada 14.12.2020 – 17.12.2020, pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcţiei publice vacante de execuţie, de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Registrul Agricol, din aparatul de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr. 36444 DIN 17.12.2020

 

 

ANUNŢ

 

privind rezultatul probei interviu, la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante, de executie, de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Registrul Agricol, din aparatul de specialitate al primarului

 

 

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs, comunică următoarele rezultate ale probei interviu :

 

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
1. 34577/02.12.2020 84,00 ADMIS

 

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatii nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor la proba interviu , la sediul Primariei orasului Buhusi.

Afişat astăzi 17.12.2020, ora 1400, la sediul și pe site-ul  instituției.

 

 

SECRETAR COMISIE DE CONCURS,

Cons. Sup. MIC MARIA

print