21 mai 2024

Anunt privind rezultatul probei -interviu, la concursul organizat pentru ocuparea unei functii contractuale de conducere, din surbodinea CL Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.1448 din 14.01.2021

 

ANUNŢ

privind rezultatul interviului susținut în data de 14.01.2021, in cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere, vacanta, de șef Serviciu Cultură și Sport, din subordinea Consiliului Local Buhuși

Comisia de concurs, constituită în baza Dispozitiei nr.960/2020, comunică următorul rezultat al interviului:

Nr.

crt.

Numărul/data înregistrării cererii candidatului Punctajul obținut la proba interviu Rezultatul interviului
1. 37253/28.12.2020

91,33

ADMIS

Conform art.28, alin(3), lit.(b) din HGR nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, sunt declarați admiși la proba interviu candidații care au obținut minimum 70 de puncte.

Candidatii nemulțumiți pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, conform art.31 din H.G. nr.286/2011, modificată și completată.

Afișat astăzi, 14.01.2021, ora 12,00,la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv-https://www.primariabuhusi.ro/

Notă: In conformitate cu prevederile Legii nr.363/2018 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente […], precum si libera circulatie a acestor date, rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

SECRETAR COMISIE DE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

 

print