12 iunie 2024

Anunț privind rezultatul probei interviu la examenul de promovare într-o funcție publică cu grad profesional imediat superior celui deținut din subordinea Consiliului Local Buhuși

PRIMĂRIA ORAŞ BUHUŞI

COMISIA DE EXAMINARE

NR.44581 DIN 05.12.2022

ANUNŢ

privind rezultatul interviului la examenul de promovare în grad imediat superior celui deținut respectiv de  consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului de Evidență a Persoanelor,  aflat în  subordinea Consiliului Local Buhuși

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare și cererea nr. 44513/05.12.2022 a candidatului, comisia de examinare comunică rezultatul interviului:

Nr. crt.Numărul de înregistrare al dosarului candidatuluiPunctajul interviuluiRezultatul interviului
1.39283/08.11.2022  87,66ADMIS

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor la proba scrisa, la sediul Primăriei orașului Buhuși.

Notă: In conformitate cu prevederile Legii nr.363/2018 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente […], precum si libera circulație a acestor date, rezultatele la selecția dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afișează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Afişat astăzi  05.12.2022, ora .1530, la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primăriei, respectiv-https://www.primariabuhusi.ro/

SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

Consilier superior, Mic Maria

print