21 mai 2024

Anunț privind rezultatul probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție, temporar vacante

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE EXAMEN

NR.3888 DIN 28.01.2021

 

ANUNŢ

 privind rezultatul interviului susținut în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție, temporar vacante, pe perioadă determinată de 1 an, de șofer, grad profesional II, în cadrul Serviciului Spatii Verzi, Producerea Materialului Floricol, Activități de Creștere a Animalelor, aflat în subordinea Consiliului Local Buhuși

 

Având în vedere prevederile art.30, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale interviului:

 

 

Nr.

crt.

Număr dosar Punctajul obținut la interviu Rezultatul interviului
1. 1787/18.01.2021      72,33 ADMIS
       
       
  Afişat astăzi 28.01.2021, ora  1500.

 

   
       

 

                                                                     SECRETAR COMISIE EXAMEN,

MIC MARIA

 

 

 

 

 

print