20 aprilie 2024

Anunt privind rezultatul probei – interviu

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

nr.1038 din 13.01.2020

 

ANUNT

privind rezultatul interviului sustinut in cadrul concursului pentru ocuparea, pentru perioada nedeterminata, a funcţiei contractuale, de execuţie vacante, de asistent medical principal, in cadrul Compartimentului Asistență Medicală desfășurată în unitățile de învățământ, apartinând Direcției de Asistență Socială Buhuși

Având în vedere prevederile art.31, alin.(3) din Regulamentul privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următorul rezultat al interviului:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Punctajul obținut la interviu Rezultatul interviului
1.  UNGUREANU DIANA CORNELIA 92,66 ADMIS

 

În conformitate cu art.31 din H.G. R.nr.286/2011,candidatul nemulțumit poate depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba scrisa, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Afișat astăzi, 13.01.2020, ora 14.00,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri-posturi-disponibile

 SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

 

print