20 aprilie 2024

Anunt privind rezultatul probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea unei functii contractuale de conducere, din subordinea Consiliului Local Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.867 din 11.01.2021

ANUNŢ

privind rezultatul probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale vacante, de conducere, de șef Serviciu Cultură și Sport,

din subordinea Consiliului Local Buhuși

Având în vedere prevederile art.30, alin.(3) din HGR nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs constituită în baza Dispozitiei nr. 960/2020, comunică următorul rezultat al probei scrise:

Nr.

crt.

 

 

Numar/data cerere

candidat

 

Punctajul obținut la proba scrisă

 

Rezultatul probei scrise

1. 37253/28.12.2020 78,33 ADMIS
2. 37193/28.12.2020 34,66 RESPINS
3. 37388/29.12.2020 0 RESPINS

 

Conform art.28, alin(3), lit.(b) din HGR nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 70 de puncte.

Candidatii nemulțumiți pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, conform art.31 din H.G. nr.286/2011, modificată și completată.

Candidații declarați admiși vor susține proba interviu în data de 14.01.2021, ora 1000,

la sediul Primăriei.

Afișat astăzi, 11.01.2021, ora15,00, la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv-https://www.primariabuhusi.ro/

Notă: In conformitate cu prevederile Legii nr.363/2018 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente […], precum si libera circulatie a acestor date, rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

SECRETAR COMISIE DE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

print