8 aprilie 2020

Anunt privind rezultatul probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea unei functii contractuale , vacante, de conducere, din subordine Consiliului Local Buhusi

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.10155 din 16.03.2020

ANUNŢ

privind rezultatele probei scrise a concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a funcţiei contractuale, vacantă, de conducere, de director al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși,din subordinea Consiliului Local Buhusi

 

Comisia de concurs, constituită în baza Dispozitiei nr.184/24.02.2020, comunică următorul rezultat al probei scrise:

Nr.

crt.

Numărul/data înregistrării cererii Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. 9111/06.03.2020 76,33       ADMIS
   

In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs

Promovarea probei scrise: obtinerea unui punctaj de minimum 70 puncte.

În conformitate cu art.31 din H.G. R.nr.286/2011,candidații nemulțumiți pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba scrisa.

Afișat astăzi, 16.03.2020, ora 12.00, la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei.

 

 SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

 

 

 

 

Print