21 mai 2024

Anunt privind rezultatul probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea unei functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 19697 din 08.06.2022

ANUNŢ

privind rezultatul probei scrise, a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante, de executie, de consilier , clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Impozite si taxe- Compartiment Executare Silită,Urmărire Debite,Derulare Contracte, Îndrumare Asociatii Proprietari, ANL si Fond Locativ

In urma sustinerii probei scrise, Comisia de concurs, constituită în baza Dispozitiei nr.283/19.04.2022, comunică următoarele rezultate ca urmare a corectarii lucrarilor :

Nr. crt.Nr. de înregistrare al dosaruluiPunctajul probei scriseRezultatul Probei scrise  
1.15174/29.04.2022 45,56RESPINS
2.15398/02.05.2022     50,20ADMIS
3.15890/05.05.2022ABSENT

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatii nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor la proba scrisa, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Sunt declarati admiși la proba scrisă candidatii care au obținut minimum 50 puncte.

Candidatul declarat ” ADMIS” se va prezenta în data de  16.06.2022, ora 10.00, la sediul instituției, pentru sustinerea probei – interviu.

NOTA: In conformitate cu prevederile Legii nr.363/2018 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente […], precum si libera circulatie a acestor date, rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Afişat astăzi   08.06.2022, ora  14 30,  la sediul si pe site-ul institutiei.

SECRETAR COMISIE ,

Cons. sup.TELIȚĂ CLAUDIA

print