22 mai 2024

Anunt privind rezultatul probei scrise al concursului organizat pentru ocuparea unei functii contractuale de conducere, din subordinea CLB

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR.34937 din 01.11.2021

 

 

ANUNŢ

privind rezultatul probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractual vacante, de conducere, respective,

 director al CSO, din subordinea Consiliului Local Buhuși

 

 

Având în vedere prevederile art.30, alin.(3) din HGR nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs constituită în baza Dispozitiei nr. 718/2021, comunică următorul rezultat al probei scrise:

 

Nr.

crt.

 

 

Numar/data cerere

candidat

 

Punctajul obținut la proba scrisă

 

Rezultatul probei scrise

1. 33928/22.10.2021 28,58 RESPINS

 

Conform art.28, alin(3), lit.(b) din HGR nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 70 de puncte.

Candidatii nemulțumiți pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, conform art.31 din H.G. nr.286/2011, modificată și completată.

Afișat astăzi, 01.11.2021, ora 12,30 la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv-https://www.primariabuhusi.ro/

 

SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

 

 

 

 

 

 

 

 

print